Junkers - Căldură pentru o viaţă
 

Imprint

Toate drepturile sunt rezervate. Textele, fotografiile, desenele, sunetele, animaţiile şi filmele, precum şi aranjamentul acestora în paginile de internet ale firmei Bosch sunt protejate de legea dreptului de autor. Conţinutul acestor pagini nu poate fi copiat, distribuit sau modificat în scopuri comerciale. Unele pagini de internet ale firmei Bosch conţin şi fotografii al căror copyright aparţine unor terţi.

Numele şi adresa

Robert Bosch SRL
Str. Horia Macelariu 30-34
Sector 1
013937 Bucureşti

Numele reprezentanţilor legali

Conducerea firmei: Brigitte Eble

Număr de telefon

+4021 4057500

Mărci

Dacă nu este altfel specificat, toate imaginile mărcii Bosch sunt înregistrate şi protejate legal. Aceast lucru este valabil în special pentru mărcile, logo-urile şi emblemele Bosch. Mărcile şi elementele constructive folosite în cadrul acestor pagini WEB sunt parte integrantă a identităţii firmei Robert Bosch GmbH, Germania.

Utilizarea instrumentului de analiză web Webtrends

Pentru paginile de internet Bosch efectuează măsurări privind accesarea cu ajutorul instrumentului de analiză web Webtrends.
Datelor de acces sunt colectate anonimizat, astfel încât nu poate fi creată o legătură cu un utilizator. În mod special acest lucru se face prin anonimizarea adresei IP.
Pentru măsurare se utilizează cookies pentru a permite analiza modului de utilizare a paginii web. În acest fel Bosch poate să îşi îmbunătăţească calitatea datelor. Informaţiile colectate ca urmare a utilizării paginilor de internet sunt transmise anonimizat către serverul de statistică (statse.webtrendslive.com), care este administrat de Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA (“Webtrends”) în Statele Unite ale Americii.
Acces la aceste date anonimizate au doar persoane expres autorizate.

Garantare a conţinutului

Aceste pagini au fost construite cu cea mai mare atenţie. Cu toate acestea Robert Bosch GmbH nu poate garanta pentru exactitatea informaţiilor incluse. Robert Bosch Srl. nu este responsabilă pentru pagube produse direct sau indirect de folosirea acestor pagini, în afara cazului unei neglijenţe evidente din partea Bosch.

Licenţă

Elementele de identitate ca patente, mărci, drepturi de autor, folosite în cadrul acestor pagini web sunt protejate de lege. Prin aceasta pagină nu se acordă nici o licenţă de folosire a elementelor de identitate.

Considerente legale

Ne bucurăm că aţi vizitat această pagină, şi pentru interesul faţă de produsele noastre. Eventualele date personale înregistrate sunt folosite doar pentru consilierea dumneavoastră, pentru trimiterea unor informaţii despre produse sau servicii. Robert Bosch Srl. vă asigură că datele dumneavoastră sunt folosite în concordanţă cu reglementările legale în vigoare.

 
© Robert Bosch SRL 2019, toate drepturile rezervate